Carmen Yolanda Salmán, ex alumna de EUHT StPOL va participar a les Jornades de Desenvolupament Professional (JDP) de 2014 com a responsable de captació de talent de la gran empresa IBEROSTAR. Durant els dos dies d’estància de la Carmen, vam poder entrevistar-la per saber les seves impressions de les JDP i EUHT StPOL.

– Quin és el teu càrreg?

Ara mateix estic d’Adjunta de Direcció d’Operacions, portem Espanya, Mediterrani i Àfrica. Inicialment vaig començar amb pràctiques de subdirecció, vaig passar a ser Subdirectora i ara sóc Adjunta d’Operacions.
– Què és el que més valores de les JDP d’ EUHT StPOL?

A part de l’educació que rebs, que és la base primordial, després també els contactes que puguis tenir. Evidentment, si no es féssin unes jornades de desenvolupament, no vinguéssin les empreses i no et reclutéssin… sempre ho agrairé perquè al final Iberostar va apostar per mi, però perquè es va donar a conèixer per l’escola, per suposat.

– Quins són els objectius de l’empresa al venir a les JDP de Sant Pol?

Nosaltres venim amb un objectiu molt clar, que és reclutar persones vàlides, que tinguin coneixements, que nosaltres com a empresa els poguem formar i que dins de curt/llarg termini es quedin amb nosaltres. Busquem directius joves, és una companyia que està apostant per la joventut, ja hem vist a la presentació de l’empresa de les JDP que hem baixat la mitjana d’edat tant en directors com a subdirectors. Jo tinc 24 anys i vaig començar als 21. És a dir, que un jove també si té els coneixements adequats podrà tenir èxit, al final l’experiència te la marques tu.

– Com són les pràctiques a IBEROSTAR?

Per Iberostar nosaltres oferim sobretot Direcció (en el departament de Direcció). Fem un training intensiu en tots els departaments perquè al final la persona que treballa al departament de Direcció/Director coneixi com funciona cada departament. Després ja passen conjuntament a treballar amb el director. Aquest training és breu, pot ser una setmana perfectament, però l’objectiu és que l’estudiant estigui la majoria de temps amb el director.
– Hi ha possibilitats reals de treball una vegada superades les pràctiques?

Sí, evidentment que sí. Bé, una vegada més és un exemple de l’oportunitat que dóna Iberostar als que comencen en pràctiques. Jo vaig començar en pràctiques, em van contractar i segueixo contractada. Tenim varis exemples de practicants de Sant Pol de Mar. Ara tinc una companya que està al departament de Qualitat i també va començár de pràctiques. El meu Director Regional d’operacions també va començar de pràctiques i en tres anys és director d’operacions, amb el que jo crec que és funamental. Tenen unes oportunitats genials, simplement és aprofitar-ho i fer-te amb l’empresa.

– Quines impressions, experiències té Iberostar de les edicions anteriors de les JDP?

Doncs és molt positiva en realitat, sempre que ve l’empresa a captació de pràctiques se’n va amb molt bona imatge, se’n va amb un bon llistat d’estudiants; si entrevistes a 24, 17 realment són molt vàlids. Doncs és considerable, es té molt bona imatge. El que és important és que també els alumnes es quedin amb bona imatge de l’empresa també.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *