banner-stpolexperience

“Aprendre fent” és un dels nostres lemes, probablement, el que millor resumeix la filosofia i el concepte de l’Hotel-Escola.

ACREDITACIONS ACADÈMIQUES

Marc legal

  • Ordre Ministerial del 24 de març de 1969 (BOE Nº71) Centre legalment reconegut pel Ministeri d’Informació i Turisme
  • Orden Ministerial de l’11 de juny de 1981 (BOE del 13 d’agost) Centre autoritzat pel Ministeri d’Universitats i Investigació
  • Decret 187/1998 del 21 de juliol de la Generalitat de Catalunya Adscripció de l’EUHT StPOL a la Universitat de Girona com a Escola Universitària de Diplomatura en Turisme
  • Real Decret 1406/1999 del 3 de setembre del Govern Espanyol Homologació del programa d’estudis de l’Escola Universitària d’Hosteleria i Turisme de Sant Pol de Mar, adscrita a la Universitat de Girona
  • ANECA, conforme a l’establert a l’article 75 del R.D. 1393/2007, del 29 d’octubre, modificat pel R.D. 861/2010 del 2 de juliol ha avaluat favorablement el Pla d’Estudis que concedeix el Títol Oficial de: Grau en Gestió Hotelera i Turística, en dues mencions: Hoteleria Internacional i Gastronomia, Restauració i Esdeveniments
  • • Resolució DOGC Ens/757/2015 del 8 d’abril, per la qual s’autoritza l’obertura del centre educatiu privat Centre de Gastronomia i Restauració de Sant Pol de Mar i la impartició del doble Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Serveis de Restauració i en Cuina i Gastronomia.

Adscripció a la Universitat de Girona

La Universitat de Girona és la universitat referent a l’Estat Espanyol dins de l’activitat turística. Disposa de diversos campus a Girona, Barcelona i Sant Pol de Mar, essent aquest últim l’únic especialitzat en la formació hotelera i gastronòmica. La Universitat de Girona atorga el títol oficial de Grau en Gestió Hotelera i Turística. La Fundació de la Universitat de Girona atorga la resta de títols de l’EUHT StPOL.

Generalitat de Catalunya

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya atorga l’oficialitat al doble Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Serveis de Restauració i en Cuina i Gastronomia al Centre de Gastronomia i Restauració de Sant Pol de Mar (CGR StPOL).

Vinculació amb el Grup SERHS

SERHS és una corporació formada per 58 empreses, estructurada en 6 divisions de negoci i 2.259 treballadors, especialitzada en productes i serveis per al sector de l’hostaleria, la restauració i les col·lectivitats, considerat com el “1er Grup Turístic de Catalunya”, que dóna servei a més de 40.000 clients. L’Hotel-Escola de Sant Pol de Mar n’és un centre vinculat i, entre altres beneficis, es beneficia de la beca que SERHS ofereix a col·lectius específics d’estudiants.

HOTEL SCHOOLS OF DISTINCTION

Hotel Schools of Distinction (HSD) és una aliança global d’escoles d’hoteleria associades amb líders de la indústria hotelera dedicada a la creació de talent d’alta qualitat mitjançant l’intercanvi de coneixement i investigació de la qual l’Hotel-Escola de Sant Pol de Mar forma part com a membre fundador.

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE DIRECTORS D’HOTEL

EUHT StPOL és la seu a Catalunya de l’Associació Espanyola de Directors d’Hotel.

EUHOFA INTERNATIONAL

Associació internacional de directors d’escoles hoteleres, amb més de 50 anys d’antiguitat i 120 membres repartits arreu del món. EUHT StPOL en té la Vicepresidència.

CHRIE

Council on Hotel, Restaurant and Institutional Education. És l’associació acadèmica més important d’escoles hoteleres, amb membres arreu del món.

CONPEHT

Confederació Panamericana d´Escoles d’Hoteleria, Turisme i Restauració. És l’associació d’escoles d’Amèrica Llatina i Espanya més difosa. El seu àmbit principal d’actuació és a Amèrica Llatina.

ACEPH

Associació Catalana d’Escoles Privades d’Hoteleria. Associació on hi són afiliades les escoles de restauració i cuina més importants i prestigioses de Catalunya.

Placa d’Or al Mèrit Turístic

És el màxim reconeixement sectorial i administratiu que s’entrega a Espanya. Es tracta de la primera i única vegada que en els més de 50 anys d’existència del premi s’atorga a un centre de formació.

Reial Decret 1181/2006 del 6 d’octubre en atenció als mèrits i circumstàncies, a proposta del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

Guardons de Turisme de Catalunya

És el màxim reconeixement sectorial i administratiu que s’entrega a Catalunya, principal destinació turística d’Espanya.

Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya 177/2006, del 31 d’octubre de la seva concessió, DOGC 4761 15.11.2006; per la seva destacada activitat a favor del foment del turisme a Catalunya.

Premi Nacional d’Hosteleria 2011

De la Federació Espanyola d’Hosteleria (FEHR), dins de la trajectòria pionera del centre com a Hotel-Escola universitari des de 1966.